Psykolog Ralph Balling

Privatlivspolitik

Samtykke og tavshedspligt


Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.
Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.
Jeg har tavshedspligt og det er kun mig der har adgang til din journal.
Jeg kan giver oplysningerne videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.
Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.
Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.
Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (sygesikring, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.
Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med.
Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.
Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.
Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil vide hvad der står i din journal.
Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan der tilføjes en rettelse.
Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så vi kan få talt om det. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Dataansvarlig
Psykolog Ralph Balling
Specialist i klinisk psykologi
CVR. 31985293
Rørsangervej 2,
4300 Holbæk
Tlf. 28905537

Love og regler


Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. Nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr 2 og nr. 7).
Om pligt til at underrette om fare:
Sundhedslovens § 41
Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:
Servicelovens § 153
Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynbet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Cookies:
Min hjemmeside gemmer ingen personfølsomme informationer eller informationer om din adfærd i cookies på din computer.